Prohlídka odpadů

Umíme prohlédnout nejen kanalizace , ale také odpady. K těmto prohlídkám jsme dobře vybaveni – vlastníme mnoho kamer různých velikostí. Ty nejmenší mají podobu endoskopu, ty větší jsou tlačené strunou – mají tak větší dosah. Odpad se prohlíží obdobně jako kanalizační potrubí, jen se používá jiný typ kamery. Kamery jsou přenosné, takže se s nimi dá dostat kamkoli. Prohlídku odpadu doporučujeme provést, když cítíte zápach z odpadu, i když jste se ho pokusili vyčistit či máte vlhkou stěnu a Vy máte podezření na poškození kanalizačního potrubí.

Bezvýkopové opravy kanalizačního potrubí

Zajímá Vás, jak probíhají bezvýkopové opravy kanalizace? Mají podobu sanace buď krátkou, nebo dlouhou vložkou. Sanací krátkou vložkou se opravují zejména netěsná hrdla či praskliny. Sanace dlouhou vložkou je určena pro renovaci kanalizačních přípojek většinou od šachty k druhé šachtě. Tento typ opravy je velice rychlý a nenároční na místo. Před sanací by mělo dojít k důkladnému monitoringu potrubí.